Széchenyi 2020 – VEKOP-1.2.6-20-2020-00101

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: VEKOP-1.2.6-20-2020-00101

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: KOMPOZITOR KFT.
A PROJEKT NEVE: KAPACITÁSBŐVÍTÉS ÉS KORSZERŰSÍTÉS A KOMPOZITOR KFT-NÉL
A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 43 024 273 Ft.
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 70%

A projekt tényleges befejezésének tervezett dátuma: 2021.09.30

A projekt tartalmának bemutatása

A Kompozitor Kft. jelenleg legkurrensebb terméke a FuranFlex® kompozit műgyanta kéménybélelő rendszer, amit 34 országba exportál a Társaság, köztük Európa majd’ minden országa, Oroszország és az USA. A FuranFlex® technológián alapul másik két alkalmazási terület: a szellőzőrendszerekben történő alkalmazás, amelynek neve VentilFlex® és a vízelvezető csövekben történő alkalmazás, amelynek neve RainFlex.

Vállalatunknál magas hozzáadott értékű termelés folyik, az alkalmazotti létszám 44%-a felsőfokú végzettségű. A Társaság rendelkezik a projekt végrehajtásához, és a megvalósuló gépi kapacitások üzemeltetéséhez szükséges humán erőforrásokkal, a termelést tapasztalt szakember gárda végzi.

A koronavírus járvány rövid- és középtávon is visszaesést okozott és fog várhatóan okozni Társaságunk bevételei szempontjából. Annak érdekében, hogy a Társaság a termelési és logisztikai folyamatokban több ponton jelentkező szűk keresztmetszeteket feloldja, technológiáját korszerűsítse, így a termelés hatékonysága javításán és az előállítási költségek csökkentésén keresztül javítsa a tevékenység profitabilitását, komplex beruházási program megvalósítását tűzte ki célul. Ennek keretében a termelési kapacitást növelő, a gyártási és logisztikai folyamatokba jól illeszthető gépek beszerzésére és üzembe állítására kerül sor.

A beruházás során a Vekop-1.2.6-20-as pályázat keretében beszerzésre és üzembe helyezésre kerül valamennyi, a projekt tárgyát képező kapacitásbővítést és korszerűsítést eredményező gép és berendezés. Ennek keretében beszerzésre kerül: 1 db INSTRON 3382A univerzális mechanikai anyagvizsgálógép, 1 db Marógép OPTI MT 60 (5kW/400V, SK40, 1270x280mm), 1 db ZT22 VSD olajmentes kompresszor, 1 db EP CPD20L2 elektromos homlokvillás targonca és 1 db Pico 3406D MSO oszcilloszkóp/spektrum analizátor. Szintén beszerzésre kerülnek a projekt részét képező alapanyagok és fogyóeszközök: Laboratóriumi fogyóeszközök, elektromos berendezések javítóanyaga, elektronikai fogyóeszközök, műhely fogyóeszközök, munka- és védőruha. A fenti beruházási program sikeres végrehajtásával a Társaság termelő kapacitása bővül, és technológiai korszerűsödés valósul meg, ami a munkahelyek megőrzéséhez is hozzájárul.