Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató a Kompozitor Kft. által üzemeltetett honlapokkal kapcsolatban.

Az Kompozitor Kft. (a továbbiakban Kft.) jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, a honlapjaival kapcsolatos személyes adatokat érintő adatkezelési tevékenységeiről.

Az adatkezelő adatai

Cégnév: Kompozitor Műanyagipari Fejlesztő Kft.

Cím: 2220 Vecsés, Széchenyi utca 60.

E-mail: info@kompozitor.hu

Tel: +36 29 554 600

Fax: +36 29 554 610

Honlapok

·         www.kompozitor.hu

·         www.ffcases.kompozitor.hu

·         www.furanflex.com

A kezelt adatok köre

Oldal megtekintés esetén: IP cím

Kapcsolatfelvétel esetén: név, e-mail cím

Regisztráció esetén: név, e-mail cím, felhasználónév, jelszó

Sütik (cookies) használata

Mi az a süti?

Egy süti egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a honlap az ön számítógépes eszközére (beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a honlap „emlékezni” tud az ön beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret, megjelenítés, stb.), így önnek nem kell azt minden alkalommal újra beállítania, mikor felkeresi az oldalunkat.

A honlapokon használt sütik listája

·         cookie_notice_accepted

·         pll_language

·         wfwaf-authcookie-*

·         wordpress_*

·         wordpress_logged_in_*

·         wp-settings-*

·         google*

·         youtube*

·         facebook*

A sütik használatának célja

·         Az oldal optimális megjelenítéséhez szükséges adatok

·         Felhasználók regisztrációját és belépését megkönnyítő adatok ideiglenes tárolása

·         Oldallátogatottsági adatokat figyelemmel kísérése a Google Analytics szolgáltatás segítéségével

·         Süti használati beállítás megjegyzése

·         Alkalmazások technikai belső működése

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a kapcsolattartás megkönnyítése, a regisztrációhoz kötött tevékenységeknél a regisztrációs és a belépési lehetőség megteremtése. Az oldalak meglátogatásánál a felhasználói élmény javítása, látogatási statisztikák készítése.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az érintettek önkéntes, egyértelmű és visszavonható hozzájárulásával történik, melyet ráutaló magatartás útján, az űrlapok kitöltésével, illetve a checkboxok és gombok használatával tesznek meg.

Az adatkezelés időtartama

A látogatási adatokat csak a statisztika elkészültéig kezeljük, utána automatikusan anonimizálásra vagy törlésre kerülnek. A kapcsolat felvételi adatokat, csak a kommunikáció idejére tároljuk, utána, ha más jogalap nem jön létre (pl. szerződéskötés), akkor töröljük. A regisztrációs adatokat a regisztráció felhasználó általi törléséig tároljuk, utána törlésre kerülnek.

Az adatokhoz hozzáférő személyek és adatfeldolgozók

Az adatokhoz az adatkezelő részéről az ügyvezető, a kereskedelmi igazgató, a gazdasági igazgató, az informatikai vezető és az adatvédelmi tisztviselő férhet hozzá.

Az Ön jogai

1. Tájékoztatás kéréshez való jog

Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatokat tárolunk Önnel összefüggésben. A kérelemben meg adnia:

• a nevét

• mikor és milyen tevékenységet végzett a honlapon

• milyen módon kéri a tájékoztatást (e-mail útján, postai úton, személyesen).

A Kft. a kérelmét legfeljebb 25 napon belül elbírálja.

2. Helyesbítéshez való jog

Önnek joga van az Önről tárolt adatokat (pl. e-mail cím) helyesbíteni, amennyiben azok pontatlanok. A kérelemben meg kell adni a nevét, a hibás és a helyes adatot. A Kft. a kérelmét legfeljebb 25 napon belül elbírálja.

3. Törléshez („Elfeledtetéshez”) való jog

Joga van kérni az Önről tárolt adatok törlését. A Kft. a kérelmét legfeljebb 25 napon belül elbírálja.

Kérelmek benyújtása

A kérelmeket a Kft. adatvédelmi tisztviselőjének kell benyújtani írásban (személyesen, postai vagy elektronikus) úton.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Név: Forgács Máté

Cím: 2220 Vecsés, Széchenyi utca 60.

E-mail: forgacs.mate@kompozitor.hu

Telefon: +36 30 204 3958, +36 29 553 712

Az Ön jogérvényesítési lehetőségei

Amennyiben az Ön megítélése szerint a Kft. adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek vagy a Kft. megsértette az Ön jogait, akkor a Kft. belső adatvédelmi tisztviselőjének vizsgálatát kezdeményezheti.

Amennyiben ez nem vezet eredményre, bejelentést tehet a felügyeleti hatóságnál, illetve bírósághoz fordulhat.

 

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 1 391 1400

 

Illetékes bíróság: Monori Járásbíróság

Cím: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 69.

Postacím: 2201 Monor, Pf. 3.

E-mail: birosag@monor.birosag.hu

Telefon: +36 29 613 220