Minőségpolitika

A Kompozitor Kft. minőség- és környezetpolitikája

A Kompozitor Kft. vezetősége és dolgozói elkötelezetten és tudatosan úgy alakítják tevékenységüket, hogy az az MSZ EN ISO 9001:2015 és a MSZ EN ISO 14001:2015 szabványokkal összhangban legyen. Ennek érdekében hatékony minőség- és környezetirányítási rendszert működtetünk.

Célkitűzéseink alapján meghatároztuk stratégiánkat, amely garantálja termékeink állandó minőségét, a termékek és a gyártás folyamatos fejlesztését, valamint vevőink megelégedettségét oly módon, hogy környezeti és egészségvédelmi feltételek teljesüljenek és javuljanak.

 • Gyártástechnológiánkat és berendezéseinket folyamatosan fejlesztjük, korszerű eljárásokat léptetünk életbe és törekszünk olyan alapanyagok alkalmazását előtérbe helyezni, amelyek nem jelentenek veszélyt a környezet számára és amire minőségi és környezeti programokat alakítunk ki célkitűzéseink elérésére.
 • Külső szolgáltatóinkat (beszállítóinkat, alvállalkozóinkat) minősítjük annak érdekében, hogy az általunk támasztott követelményeket minél magasabb szinten elégítsék ki, hogy és így garantálni tudjuk termékeink állandó és kifogástalan minőségét.
 • Munkatársainkat rendszeresen képezzük és továbbképezzük minőségügyi, szakmai, munkavédelmi oktatás keretén belül. Munkatársainkat ellátjuk megfelelő egyéni védőeszközökkel.
 • Pontos gyártási utasításokkal, minőségi anyagok kiválasztásával kívánjuk igyekszünk csökkenteni és megelőzni a selejtet és a környezeti szennyezést.
 • Termékeink megfelelő minőségű előállításához a technológiának megfelelő, kulturált munkakörnyezetet alakítunk ki.
 • Cégünk, lehetőleg gépesített, zárt technológiai folyamatokat igyekszik megvalósítani, ami csökkenti a hulladékképződést, a levegő és víz szennyezését.
 • Nagy gondot fordítunk a környezet védelmére, ami megjelenik tevékenységeink kibocsátásánál különösképpen a levegő és talajszennyezés tekintetében. Minden veszélyesnek minősülő hulladékot külön kezelünk és azt rendszeresen, engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adjuk át.  A Kompozitor Kft. betartja a jogi és egyéb követelményeket (megfelelési kötelezettségeket). Folyamatosan figyelemmel kísérjük környezeti tényezőinket, teljesítményünk alakulását.
 • Érdekeltté tesszük a munkatársakat a rend és tisztaság fenntartásában, a környezeti politika kialakításában, valamint a gyártás és a végtermék minőségét javító eljárások kifejlesztésében és alkalmazásában.
 • Munkatársainkat megfelelő mennyiségű információval látjuk el a piac és a technológia változásáról, ill. a vevői elégedettség alakulásáról.
 • A jelentős érdekelt felek számára elérhetővé tesszük a KIR/MIR politikát honlapunkon. Oktatásokat tartunk, kiállításokon veszünk rész és az írott sajtóban is megjelenünk.
 • Gondot fordítunk az emberi tényezőkre, a képzettség és a minőség fontosságának tudatosítására.

 

A fenti célok folyamatos teljesítésére a Kompozitor Kft. MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 integrált szabvány szerinti minőség- és környezetirányítási rendszert vezetett be, tart fenn, illetve alkalmazza a folyamatos minőségjavítás eszközeit.