Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Alap – Magas tűzállóságú kéménybéléscső prototípusának kifejlesztése

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Alap –
Magas tűzállóságú kéménybéléscső prototípusának
kifejlesztése

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KFI_16-1-2016-0141

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: KOMPOZITOR KFT.
A PROJEKT NEVE: Magas tűzállóságú kéménybéléscső prototípusának
kifejlesztése
A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 84 475 291 Ft.
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 61%
A projekt tényleges befejezésének tervezett dátuma: 2019.03.31

A projekt tartalmának bemutatása

A Kompozitor Kft. 2017-ben határozta el a FuranFlex® technológia tudásbázisára
építve egy új, megnövelt hőállóságú kéménybélelő kompozit termék, a FuranFlex®
HHR fantázianevű kémény béléscső kifejlesztését. Az új típusú kompozit kémény
béléscső nagyobb hőterhelésnek kitett fa, pellet vagy széntüzelésű kazánok
kéményeinek bélelésére alkalmas. Erre azért van szükség, mert a szilárd
tüzelőanyag égetése esetén a kémény belső fala lényegesen nagyobb
terhelésnek van kitéve mind a magas hőmérséklet, mind agresszív kondenzátum
formájában, mint egyéb fűtési módokban.
Az új kéménytípus fejlesztése azóta sikeresen lezárult, a társaság már második
éve sikeresen értékesíti a terméket. A kifejlesztett HHR kompozit béléscső
teljesen új elveken alapuló kompozit termék. Képes azt a többlet hőterhelést és
agresszívabb csapadék kiválást elviselni, ami a különböző fa, és szén tüzelésű
fűtési megoldásokkal jár. A HHR hőállósága magasabb, mint az acélé, vetekszik a
kerámiával, ugyanakkor korrózióállóbb, mint a többi kémény bélelésre használt
anyag. Környezetkímélőbb is azoknál, mivel csak minimális részben tartalmaz bór
vegyületet, mint égésgátlót, mely egyre inkább a tiltott alapanyagok közé tartozik.
Beépítése ugyanolyan egyszerű és gyors, mint a már bejáratott FuranFlex®
technológia esetén.
A prototípus kifejlesztése jó példája a vállalati K+F tevékenységnek, ezért
érdemes közelebbről is megvizsgálnunk a termékcsaládot, és az új béléscső
fejlesztésének lépéseit:
A FuranFlex® kéménybélelő technológia lényege, hogy a meglévő kémény
kürtőkbe a kompozit kéménybélelő csövet lágy, összehajtott formában húzzák

be, melyet aztán forró gőzzel felfújva irreverzibilisen kikeményítenek. A
kéménybélés így teljes mértékben átveszi a kémény alakját és belső
keresztmetszetét, követi a járat irányváltásait, elhúzásait. Az így bélelt kéménybe
a legmodernebb kondenzációs kazánok is beköthetőek.
A fejlesztés a következő lépésekből állt:
– A lehetséges alapanyagok vizsgálata, ezen belül a megfelelő gyanta, az
égésgátló, a töltő- és erősítőanyagok kiválasztása. Az összetétel kialakítása során
a következő szempontokat kellett figyelembe venni: impregnáláshoz alkalmas
viszkozitás, megfelelő mechanikai szilárdság, lángállóság növelése,
környezetkímélő anyagok alkalmazása. A kémény bélelésre használt termékek
esetében ugyanis nagyon fontos a tartós és rövid idejű, de intenzív hő- és
lánghatásnak való ellenállóság, ezért ennek vizsgálatára, javítására, komoly
hangsúlyt fektetett a fejlesztés.
– A termék alapanyagául szolgáló műgyanta végleges összetételének
meghatározása volt a következő lépés. Az alkotóelemek felhasználásával
kifejlesztésre kerültek különböző mixtúrák, melyek keverési arányukban tértek el
egymástól. Ezekből különböző vizsgálatokkal empirikus úton került kiválasztásra
az ideális keverék.
– A termék sűrűségének és viszkozitásának beállítása volt a következő feladat,
hogy az üvegszövet hordozóanyag impregnálására alkalmas legyen a mixtúra,
akár már a jelenleg üzemben lévő impregnáló gépeken is.
– Ez után következett már az üvegszövet felületre felvitt, megszilárdult kompozit
termék tulajdonságainak vizsgálata. A kapott béléscső tulajdonságait
megvizsgálva az esetleges módosítások elvégzése tartozott még ebbe a
feladatkörbe. A mechanikai és éghetőségi vizsgálatokat a társaság saját fejlesztő
és anyagvizsgáló laboratóriumában végezte.
– Ezután a beépítési próbák elvégzése következett a társaság oktató kéményén és
tüzeléstechnikai laborjában.
– Fontos lépés volt a fejlesztés befejezését követően a termék engedélyeztetése,
szabadalmaztatása. Mint minden kifejlesztésre kerülő termék, a kémény
béléscső forgalmazásához is szükséges a megfelelő engedélyek beszerzése.
Magyarországon ezt az engedélyeztetési eljárást – építőanyag lévén – az EMI
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. végzi.
– Az utolsó lépés minden fejlesztésben a termék gyártásának megszervezése, a
szükséges berendezések beszerzése, átalakítása, a gyártási technológia kiépítése,
hogy a prototípus sorozatgyártása megkezdődhessen. Ennek során a szükséges

berendezések, beleértve a munkavédelmi és környezetvédelmi eszközöket is,
beszerzésre, illetve fejlesztésre kerülnek.
– A sikeres termékfejlesztést követte a piaci bevezetés. Ehhez szükséges volt az új
termékkel szakmai kiállításokon, fórumokon megjelenni, hirdetéseket elhelyezni
a megfelelő médiumokban, és ide tartozik a társaság partnerhálózatának
tájékoztatása is az új termékről.
A Kompozitor Kft. mindezen feladatokat sikerrel végrehajtotta, ennek
köszönhetően már második éve értékesíti sikerrel új termékét.